Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

RODO

Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Twoje dane osobowe, jest STRONA WWW.choppy.PL firma zarejestrowana pod adresem ul Grunwaldzka 6 , 38-200 Jasło nip: 6852111265 , adres siedziby firmy to : SPRZEDAŻ INTERNETOWA

 SPRZEDAŻ INTERNETOWA Custom Choppy Obróbka Metalu Paweł Frankiewicz

,Jasło 38-200, ul Grunwaldzka 6, customchoppyjaslo@gmail.com, Telefon: 888 069 840


Skąd mamy Twoje dane?
Twoje dane otrzymaliśmy w chwili rejestrowania sie na naszej stronie www.choppy.pl
Po co nam twoje dane osobowe i do czego są nam potrzebne ?
Twoje dane osobowe są nam niezbędne do :
- wysyłki towaru
- wysyłania maili ( droga elektroniczna )
- dokonowanie transakcji oraz płatności prowizji poprzez system payu.pl
- do rozwiazywania problemów technicznych
- obsługi reklamacji ( formularz zwrotu towaru, formularz reklamacji , formularz wymiany )
- do wystawienia faktur 
- do celów podatkowych i rachunkowych

Masz prawo do nas zadzwonić lub tez napisać że nie chcesz już trzymać nasze dane osobowe. otrzymasz specjalny formularz gdzie usuniemy na twoja prośbę twoje dane osobowe z naszego serwera ( baza danych ).

Aby zawrzeć z toba umowę kupna/sprzedaży
musisz nam dostarczyć dane osobowe :
- adres e-mail , hasło , data urodzenia - pełne dane osobowe ( do wysyłki towaru ),
oraz telefon kontaktowy dla kuriera w celu skontaktowania sie z tobą gdy nie odbierzesz wysyłki lub w celu umowienia w innym miejscu - jeśli się nei zgadzasz też w każdej chwili możemy usunąc twoje dane poprzez formularz. 
Czy musisz podać nam swoje dane osobowe?
Jeśli nie chcesz podawać swoich danych oczywiscie jest to możliwe ale nie dojdzie do żadnej transakcji - oczywiście wiąże się to z nie zawarciem umowy kupna/sprzedaży.

Co możesz zrobić ze swoimi danymi które sa przechowywane u nas ?
- w kazdej chwili je usunąc dzięki skontaktowaniu sie z nami droga mailową
- wprowadzić wszelkie zmiany ( np adres )
Masz prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (adres: Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

Komu udostępniamy towje dane osobowe ?
- platnosci online: payu ( ponieważ sami wybieracie w jaki sposób chcecie dokonac płatności - jeśli to ma być szybki przelew internetowy lub płatność karta kredytową - to takie dane są im udostępniane , aby móc dokonać płatności online ).
- poczcie polskiej ( do wysyłki towaru )
- kurierowi in post  ( do wysyłki towaru )
i oczywiście nam ale to już było zawarte wyżej .

Czy dane osobowe są przechowywane rok , dwa , 5 lat?
Twoje dane osobowe są przechowywane cały czas - dopóki ty zdecydujesz się np . że chcesz usnąc twoje dane osobiowe z naszej firmy .

TWOJE DANE OSOBOWE bez twojej zgody nigdy nie zostaną wykorzystane do połączeń telefonicznych , mailowych itp. Jeśli zadzwonimy do ciebie to będziesz musiał wyrazić zgodę na wykorzystanie twoich danych osobowych - lecz jeśli się nie zgodzisz - nasze połączenie ze wzgledu ochrony danych osobowych zostanie zakończone.

W razie jakichkolwiek pytan służymy pomocą pod numerem telefonu: 888 069 840
lub adresem e-mail: customchoppyjaslo@gmail.com

 

UWAGA! 
PRODUKTY Z KATEGORII WYPRZEDAŻY  ,,OUTLET ''  NIE PODLEGAJA ZWROTOWI- JEST TO WPRZEDAŻ OD -40 DO - 60%

 

I. DEFINICJE

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

1. Klient - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu;

2. Konsument - zgodnie z art. 22[1] Kodeksu Cywilnego oznacza osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

3. Kodeks Cywilny - ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);

4. Regulamin - niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach sklepu internetowego choppy;

5. Sklep internetowy (Sklep) - serwis internetowy dostępny pod adresem www.choppy.pl, za pośrednictwem którego Klient może w szczególności składać Zamówienia;

6. Towar - produkty prezentowane w Sklepie Internetowym;

7. Umowa sprzedaży - umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy Sklep Internetowy Choppy a Klientem, zawierana z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu;

8. Ustawa o prawach konsumenta - ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827);

9. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną - ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);

10. Zamówienie - oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru.

 

II. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod adresem www.choppy.pl.

2. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

3. Sklep internetowy choppy, działający pod adresem www.choppy.pl, prowadzony jest przez SPRZEDAŻ INTERNETOWA

 SPRZEDAŻ INTERNETOWA Custom Choppy Obróbka Metalu Paweł Frankiewicz

,Jasło 38-200, ul Grunwaldzka 6, customchoppyjaslo@gmail.com, Telefon: 888 069 840

 NIP: 685-2111265, zarejestrowany i widoczny w ewidencji CEIDG pod adresem:

e-mail: allegro.choppiomih@gmail.com; telefon: 888 069 840

DANE DO PRZELEWU:

Mbank 

21 1140 2004 0000 3102 8008 5981

SPRZEDAŻ INTERNETOWA

Custom Choppy Obróbka Metalu Paweł Frankiewicz

,Jasło 38-200, ul Grunwaldzka 6, customchoppyjaslo@gmail.com, Telefon: 888 069 840

4. Niniejszy Regulamin określa w szczególności:

- zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta w ramach sklepu internetowego;

- warunki i zasady składania drogą elektroniczną Zamówień w ramach sklepu internetowego;

- zasady zawierania Umów sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach Sklepu Internetowego.

5. Korzystanie ze sklepu internetowego jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient, następujących minimalnych wymagań technicznych: Do skutecznego złożenia zamówienia w sklepie internetowym www.choppy.pl niezbędny jest komputer z procesorem min. 400 MHz, 128 MB RAM, kartą graficzną obsługującą rozdzielczości 1024x600 i 256 kolorów oraz przeglądarka stron internetowych (Internet Explorer (wersja >= 6.0), Mozilla Firefox, Opera, Chrome) a także klawiatura lub inne urządzenie wskazujące, umożliwiające poprawne wypełnienie formularzy elektronicznych.

6. W celu korzystania ze sklepu internetowego Klient powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego lub urządzenia końcowego, z dostępem do Internetu.

7. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa Sklep Internetowy Choppy  zastrzega sobie możliwość ograniczenia świadczenia usług za pośrednictwem Sklepu internetowego do osób, które ukończyły wiek 18 lat. W takim przypadku potencjalni Klienci zostaną o powyższym powiadomieni.

8. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu www.choppy.pl oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk."

III. ZASADY KORZYSTANIA ZE SKLEPU INTERNETOWEGO

1. Rejestracja w ramach Sklepu internetowego jest opcjonalna. Klient może złożyć zamówienie bez dokonania rejestracji w Sklepie, po zapoznaniu się z niniejszym Regulaminem i jego akceptacji.

Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego, udostępnianego na jednej ze stron Sklepu

Warunkiem rejestracji jest wyrażenie zgody na treść Regulaminu oraz podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe.

Sklep Internetowy Choppy może pozbawić Klienta prawa do korzystania ze Sklepu Internetowego, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Sklepu Internetowego, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Klienta Regulaminu, a w szczególności, gdy Klient:

- podał w trakcie rejestracji w sklepie internetowym dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich,

- dopuścił się za pośrednictwem sklepu internetowego naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych klientów sklepu internetowego,

- dopuści się innych zachowań, które zostaną uznane przez Sklep Internetowy Choppy za zachowania niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa lub ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet lub godzące w dobre imię Sklep Internetowy Choppy

Osoba, która została pozbawiona prawa do korzystania ze sklepu internetowego, nie może dokonać powtórnej rejestracji bez uprzedniej zgody Sklep Internetowy Choppy

2. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi w ramach Witryny usługami, Sklep internetowy podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie.

3. Klient zobowiązany jest w szczególności do:

- korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.

- niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,

- korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,

- niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam),

- korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nieuciążliwy dla innych klientów oraz dla Sklep Internetowy Choppy

- korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu internetowego jedynie w zakresie własnego użytku osobistego,

4. Opinie na temat naszego sklepu internetowego może wystawiać tylko ta osoba,która kupiła u nas produkt- jeśli zrobiła to inna osoba aby nam zaszkodzić to naraża ,,mienie '' naszej marki www.choppy.pl  tzw. zniesławienie . 

ZNIESŁAWIENIE W KODEKSIE KARNYM

Przestępstwo zniesławienia jest określone w Art. 212 KK. Istotę zniesławienia stanowi pomówienie o takie postępowanie lub właściwości, które w powszechnym odbiorze mogą pokrzywdzonego poniżyć lub pozbawić potrzebnego dla danego stanowiska, zawodu lub rodzaju działalności zaufania.

KARA ZA ZNIESŁAWIENIE

Przestępstwo zniesławienia zagrożone jest karą grzywny albo karą ograniczenia wolności. Poza tymi wymienionymi, poważniejszą sankcję, tj. pozbawienie wolności do roku przewiduje Art. 212 § 2 KK. Wiąże się ona ze zniesławieniem poprzez środki masowego przekazu ( np. Internet, Radio, Telewizja). W razie skazania za przestępstwo zniesławienia sąd może ponadto orzec nawiązkę  w kwocie do 100.000 zł na rzecz pokrzywdzonego, Polskiego Czerwonego Krzyża albo na inny cel społeczny, który wskaże pokrzywdzony.

IV. PROCEDURA ZAWARCIA UMOWY SPRZEDAŻY

1. W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego należy wejść na stronę internetową www.choppy.pl i dokonać wyboru Towaru podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie.

2. Wybór zamawianych Towarów przez Klienta jest dokonywany poprzez ich dodanie do koszyka.

3. W trakcie składania Zamówienia - do momentu naciśnięcia przycisku potwierdzającego złożenie Zamówienia - Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz wybranego Towaru. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie.

4. Po podaniu przez Klienta korzystającego ze Sklepu internetowego wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia. Podsumowanie złożonego Zamówienia będzie zawierać m. in. opis wybranych towarów lub usług, łącznej ceny oraz wszystkich innych kosztów.

5. W celu wysłania Zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu, podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku potwierdzającego złożenie Zamówienia.

6. Informacje o Towarach podane na stronach internetowych Sklepu stanowią ofertę, w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia z Sklep Internetowy choppy Umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu.
Umowę traktuje się za zawartą z momentem wpływu Zamówienia Klienta do systemu informatycznego Sklepu Internetowego, pod warunkiem zgodności Zamówienia z Regulaminem.
Po zawarciu umowy, Klient otrzymuje wiadomość e-mail zawierającą potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia.

7. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem.

8. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu www.choppy.pl oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.

Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie Klientowi istotnych postanowień Umowy sprzedaży Towarów następuje poprzez przesłanie Klientowi na podany adres e-mail oraz poprzez dołączenie do przesyłki zawierającej Towar wydruku potwierdzenia, specyfikacji Zamówienia oraz faktury VAT.

V. DOSTAWA

1. Dostawa Towarów jest ograniczona do obszaru Rzeczpospolitej Polskiej i odbywa się pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.

2. Dostawa zamówionych Towarów realizowana jest za pośrednictwem:

- Firmy kurierskiej in post  lub DPD  

Koszty dostawy wynoszą:
Płatność przy odbiorze - 25 zł dla kuriera IN post oraz 25 zł dla kuriera DPD, GLS
Płatność przelewem - 20 zł dla kuriera inpost oraz 20 zł dla kuriera DPD, GLS . 
Dodatkowo koszty dostawy zostaną wskazane w czasie składania Zamówienia.

3. Termin realizacji dostawy wynosi 1 do 3 dni i liczy się od dnia wysłania przez Klienta Zamówienia - zależy to od wyboru kuriera .

W przypadku gdy towar jest wykonywany pod zamównie wiec termin realizacji moze trwac 7-14 dni roboczych  .

4. JEŻELI KUPUJACY NIE ODBIERZE TOWARU PŁATNEGO PRZY ODBIORZE ZOSTANIE OBCIĄŻONY KOSZTAMI PRZESYŁKI, KTÓRE PONIOSŁA FIRMA ( przeważnie jest to kwota 50 zł – kurier w dwie strony ). W przypadku nieuregulowania powyższej kwoty kupujący trafi na listę dłużników w BIG InfoMonitor.  Powodem takich działań jest nie wywiązanie się z umowy kupna i sprzedaży.


5 . KUPUJĄCY za nieodebranie przesyłki pobraniowej ( a co za tym idzie za nie wywiązanie się z umowy kupna/sprzedaży ), będzie obciążony KARĄ UMOWNĄ zgodnie z art 483.1 ( Można zastrzec w umowie, że naprawienie szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania niepieniężnego nastąpi przez zapłatę określonej sumy (kara umowna)) w kwocie 100 zł .

 

 

6. Uszkodzenia Towaru powstałe podczas dostawy.

W przypadku Klienta będącego Konsumentem: w przypadku konsumenckiego zakupu na odległość sprzedawca internetowy zawsze ponosi ryzyko przypadkowego uszkodzenia lub utraty towaru w transporcie. Jeżeli po otrzymaniu Towaru stwierdzą w nim Państwo uszkodzenia powstałe w wyniku transportu, prosimy o kontakt z naszym sklepem. Postanowienia dotyczące składania reklamacji zawarte zostały w pkt. VIII niniejszego Regulaminu.

 

 

VI. CENY I METODY PŁATNOŚCI

1. Ceny Towarów podawane są w polskich złotych i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT (z wyróżnieniem wysokości stawki), cła oraz wszelkie inne składniki.

2. Klient ma możliwość uiszczenia ceny:

- przelewem

- za pobraniem

- płatnością w systemie PayU

VII. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

Wyłącznie Klientowi będącemu Konsumentem przysługuje 14 dniowy termin do odstąpienia od umowy. Zgodnie z art. 22 (1) Kodeksu cywilnego za Konsumenta uważa się osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

VIII. REKLAMACJE DOTYCZĄCE TOWARÓW

1. Sklep Internetowy www.choppy.pl jako sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego Konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, z tytułu rękojmi za wady w zakresie określonym w Kodeksie Cywilnym, w szczególności w art. 556 oraz art. 556[1]-556[3] i kolejnych Kodeksu Cywilnego.

2. Reklamacje, wynikające z naruszenia praw gwarantowanych ustawowo, lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować na adres: SPRZEDAŻ INTERNETOWA

Custom Choppy Obróbka Metalu Paweł Frankiewicz

,Jasło 38-200, ul Grunwaldzka 6, customchoppyjaslo@gmail.com, Telefon: 888 069 840

. Sklep Internetowy choppy zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni. Nierozpatrzenie reklamacji w powyższym terminie oznacza uznanie jej za uzasadnioną.

3. Wszystkie reklamacje, zwroty, wymiany muszą być poparte wypełnionym formularzem. (Wzory wszystkich potrzebnych formularzy są podane wyżej) 

4. Sklep Internetowy choppy   jest producentem Towarów, jednak wszystkie Towary dostępne w Sklepie objęte są gwarancją Sklep Internetowy choppy jako sprzedawcy. Sklep Internetowy choppy ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji sprzedanego Towaru na warunkach oraz przez okres wskazany w karcie gwarancyjnej. Producent może ponosić niezależną odpowiedzialność z tytułu gwarancji sprzedanego Towaru na warunkach oraz przez okres wskazany w karcie gwarancyjnej wydanej przez producenta. Jeśli dokument gwarancyjny producenta przewiduje taką możliwość, Klient może zgłaszać swoje roszczenia w ramach gwarancji bezpośrednio w autoryzowanym serwisie, którego adres znajduje się w karcie gwarancyjnej.

5. DO ZWROTU TOWARU KONIECZNY JEST PARAGON FISKALNY LUB FAKTURA VAT - jeśli nie otrzymamy paragonu lub faktury nie możemy w żadnym wypadku zrealizować zwrotu należnosci za tranzakcję . 

6. Czas na realizację zwrotu należnośći wynosi 21 dni roboczych.

7. Czas na wymianę towaru wynosi 14 dni ( przeważnie jest to 3-7 dni ). 

 

IX. REKLAMACJE W ZAKRESIE ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

1. Sklep Internetowy choppy podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Sklepu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów.

2. Klient zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Sklep Internetowy choppy o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu Sklepu Internetowego.

3. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Sklepu Klient może zgłaszać pisemnie na adres: SPRZEDAŻ INTERNETOWA

Custom Choppy Obróbka Metalu Paweł Frankiewicz

,Jasło 38-200, ul Grunwaldzka 6, customchoppyjaslo@gmail.com, Telefon: 888 069 840

4. W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu.

5. Sklep Internetowy Choppy zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni. Nierozpatrzenie reklamacji w powyższym terminie oznacza uznanie jej za uzasadnioną.

X. POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ

1. Informujemy, że Klientowi będącemu Konsumentem przysługuje możliwość skorzystania z następujących, pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji oraz dochodzenia roszczeń:

  • Możliwość zwrócenia się z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego do Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej.
  • Wystąpienie z wnioskiem o rozpoznanie sporu dotyczącego zawartej Umowy sprzedaży przez Stały Polubowny Sąd Konsumencki działający przy odpowiednim Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej.
  • Konsument może również skorzystać z bezpłatnej pomocy Powiatowego/ Miejskiego Rzecznika Praw Konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).
  • Komisja Europejska udostępnia również platformę do internetowego rozstrzygania sporów (platforma ODR). Jest ona dostępna pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
  • W rozwiązywaniu sporów transgranicznych pomaga sieć Europejskich Centrów Konsumenckich (ECK).

2. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych/miejskich rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod adresem internetowym: https://uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php.

3. Skorzystanie z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń ma charakter dobrowolny i może mieć miejsce wyłącznie, gdy obie strony sporu wyrażą na to zgodę.

XI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Sądem właściwym dla rozstrzygania sporów z Konsumentami jest sąd właściwy miejscowo według obowiązujących przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.

2. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sklep Internetowy choppy a Klientem, który nie jest Konsumentem zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na naszą siedzibę.

3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy obowiązującego prawa, a w szczególności przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jednolity Dz. U. z 2014, poz. 121 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (DZ. U. z 2014 r., poz. 827). W przypadku jakichkolwiek sprzeczności niniejszego Regulaminu z prawami Klientów i postanowieniami wynikającymi z powszechnie obowiązujących przepisów, zastosowanie znajdują powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.

Koszyk

produktów: 0

wartość: 0,00 zł

przejdź do koszyka

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl