Zwroty i reklamacje

Sklep Internetowy   CUSTOM CHOPPY:
Regulamin sklepu 
Prawo odstąpienie od umowy 
Polityka prywatności 
Polityka plików cookies

Wzory formularzy:
Formularz reklamacji 
Formularz odstąpienia od umowy
Formularz wymiany/odstąpienia od umowy

POUCZENIE O PRAWIE ODSTĄPIENIA OD UMOWY ORAZ WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

Wyłącznie Klientowi będącemu Konsumentem przysługuje 14 dniowy termin do odstąpienia od umowy. Zgodnie z art. 22 (1) Kodeksu cywilnego za Konsumenta uważa się osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

Prawo odstąpienia od umowy

Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy.

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas (SPRZEDAŻ INTERNETOWA

Custom Choppy Obróbka Metalu Paweł Frankiewicz

z siedzibą pod adresem: Jasło 38-200, Grunwaldzka 6, customchoppyjaslo@gmail.com, Telefon: 888 069 840) o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą tradycyjną lub pocztą elektroniczną). Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

Skutki odstąpienia od umowy

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni kalendarzowych od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem. Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Proszę odesłać lub przekazać nam rzecz lub na adres SPRZEDAŻ INTERNETOWA Custom Choppy Obróbka Metalu Paweł Frankiewicz, Jasło 38-200, Grunwaldzka 6, niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 30 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 30 dni. Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy. Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY 

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

- Adresat: SPRZEDAŻ INTERNETOWA Custom Choppy Obróbka Metalu Paweł Frankiewicz

,Jasło 38-200, ul Grunwaldzka 6, customchoppyjaslo@gmail.com, Telefon: 888 069 840

- Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*)/o świadczenie następującej usługi(*)

- Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)

- Imię i nazwisko konsumenta(-ów)

- Adres konsumenta(-ów)

- Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

- Data

(*) Niepotrzebne skreślić.

 

 

 

 

 

WZÓR FORMULARZA REKLAMACJI (formularz ten należy wypełnić osobiście i odesłać tylko w przypadku reklamacji) Adresat: SPRZEDAŻ INTERNETOWA

 SPRZEDAŻ INTERNETOWA Custom Choppy Obróbka Metalu Paweł Frankiewicz

,Jasło 38-200, ul Grunwaldzka 6, customchoppyjaslo@gmail.com, Telefon: 888 069 840

….................................................................................................................................................. …..................................................................................................................................................

niniejszym zgłaszam / zgłaszamy reklamację dotycząca następujących rzeczy ….................................................................................................................................................. ….................................................................................................................................................. ….................................................................................................................................................. …..................................................................................................................................................

stwierdzam / y następujące wady zakupionych produktów ….................................................................................................................................................. …..................................................................................................................................................

produkt odsyłam / y na własny koszt*, wraz dołączonym dowodem zakupu lub jego kopią**,

na adres:

 SPRZEDAŻ INTERNETOWA Custom Choppy Obróbka Metalu Paweł Frankiewicz

,Jasło 38-200, ul Grunwaldzka 6, customchoppyjaslo@gmail.com, Telefon: 888 069 840

Imię i nazwisko konsumenta(-ów)...................................................................................................... ..........................................................................................................................................................

Numer umowy / zamówienia..............................................................................................................

Adres konsumenta(-ów) …................................................................................................................ ….....................................................................................................................................................

Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej) …..................................................................................................................................................

Data …...............................................................................................................................................

*w przypadku uznania reklamacji, koszt zwraca Sprzedawca **do wszczęcia procedury reklamacyjnej niezbędne

jest dołączenie dowodu zakupu lub jego kopii

Koszyk

produktów: 0

wartość: 0,00 zł

przejdź do koszyka

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl